Xác định phương hướng khi lạc không có la bàn

Xác định phương hướng khi lạc không có la bàn
Biết tìm phương hướng, tức là biết tìm xem ta đang đứng ở phương nào ? Tập tìm phương hướng là làm nẩy nở trí quan sát, ý tứ và hiểu biết. Công ty du lịch giá rẻ Hà Nội...
Read more »